Eurocoop Danışmanlık AB Projeleri alanında proje tasarımı, uygulama, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve finansal danışmanlık hizmeti sunar.
online site builder

PROJE TASARIMI

Kurumunuzun tüm ihtiyaçlarını, gelişim alanlarını profesyonel olarak analiz edip gelişiminizi üst seviyelere çıkaracak projeyi tasarlıyoruz.

HİBE FIRSATLARI

Tasarladığımız projeleri en yüksek oranda AB fonları ile desteklenmesi için en uygun fon kaynağını yaratıyoruz. Bunu yaparken sizi AB paydaşları ile buluşturuyoruz.

PROJE UYGULAMA

Projenizin onaylandığı tarihten proje raporunun teslim edildiği güne kadar tüm faaliyetleri gerçekleştirmeniz için size danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Erasmus+ Projeleri ile sizi AB ülkelerinde hizmet içi eğitim kurslarına davet ediyoruz.

Mesleki yeterlilik düzeyinizi AB standartalarında arttırma olanağı bulun.


Erasmus + Okul Eğitimi Programı 
Bu program kapsamında gerçekleştirilen projeler eğitimde kaliteyi artırmayı, okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her kademedeki okullarda görev yapmakta olan idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenciler bu projelerde katılımcı olarak yer alabilirler. Bu projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde danışmanlık firmamız aşağıdaki aşağıdaki iki ana faaliyet alanında hizmet vermektedir.


Mobirise

KA1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği

Bu faaliyet okul personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve okul personeline yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yürütülecek projelerde okulların, personellerini eğitim ve öğretim amacıyla program ülkelerine kısa dönemli olarak mesleki gelişimine yönelik yapılandırılmış bir kursa ya da eğitim faaliyetine katılması planlanmaktadır. Ayrıca, bu alt program kapsamında yurt dışında ortak bir okulda ya da okul eğitimi ile ilgili faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı izleme ya da gözlem ziyaretini içeren işbaşı izleme (job-shadowing) de yapılabilir.

Mobirise

KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar 

Bu faaliyet ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.
Hedeflerine ve ortaklık yapısına bağlı olarak stratejik
ortaklık projeleri 2 türde olabilmektedir:

  1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Development of Innovation):       Bu projeler yenilikçi çıktıların üretilmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermektedir.
  2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Exchange of Good Practices): Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır.
  3. Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (School Exchange Partnerships):                              Bu ortaklık türünde tüm ortaklar sadece okullardan oluşmaktadır. Bu projelerde öğretmen ve öğrencilerin hareketlilik faaliyetleri desteklenerek kurumsal ve uluslararası kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Stratejik Ortaklıklar

Peki ne demek bu stratejik ortaklıklar. Cevabı videoda. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Okul Eğitimi Projelerinden Kimler Faydalanabilir?

Her kademede faaliyet gösteren MEB’e bağlı okullar(öğretmenler, idareciler), İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar program için uygun kuruluşlardır.

Meslek lisesi öğrencilerimize Avrupa’da staj imkânı sunuyoruz.

İşi profesyonellerden ve yerinde öğrenin


Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı

Bu program mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Mobirise

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflemektedir. Bu kapsamda; temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlar. Meslek lisesi öğrencileri ve çırakları yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapabilirler.

Mesleki Eğitim Projelerinden Kimler Faydalanabilir? 

Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Liseler, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Spor Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, bu kurumlarda öğrenim görmekte olan öğrenciler, çıraklar ve eğitim personelleri program için uygun kuruluşlardır.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı

Yetişkin Eğitimi alanında eğitiminin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Mobirise

Yetişkin Eğitimi Personel Öğrenme Hareketliliği

Bu alt faaliyet kapsamında yetişkin eğitimi personelleri mesleki gelişimleri açısından hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılabilirler. Üye ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliği yaparak yetişkin eğitime dair bir dönem işbaşı eğitimi faaliyetini de gerçekleştirebilirler.

Mobirise

Yetişkin Eğitimi Projelerinden Kimler Faydalanabilir? 

Halk Eğitim Merkezleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükler, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Belediyeler ve Valilikler vb. gibi bir çok farklı kuruluş yetişkin eğitimi projelerinden faydalanabilir. 


Halk Eğitim Merkezlerinde görevli yetişkin eğitim personellerini yurtdışında hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaya çağırıyoruz.

© Copyright 2018 EUROCOOP - Tüm hakkı saklıdır.